Evaluatie eRecept

23 januari heeft RZCC het proces van het eRecept geëvalueerd bij het St. Jans Gasthuis Weert. Het eRecept is de digitale uitwisseling van recepten van specialisten in het ziekenhuis naar apotheken. Hieruit is naar voren gekomen dat de overgang in 2019 van papieren naar digitale recepten goed is verlopen. Er blijven natuurlijk aandachtspunten, deze zullen in 2020 gemonitord worden in samenwerking met de betrokken partijen waarna eventuele acties uitgezet worden in de regio.