e-Overdracht

De overdracht van patiëntgegevens bij overplaatsing van patiënten tussen ziekenhuizen en VVT-instellingen kan beter. RZCC gaat met de betrokken instellingen onderzoeken hoe de verschillende overdrachten getaxeerd worden en stelt in samenspraak een projectdefinitie op, of meerdere scenario’s als dat van toepassing is. Voor de projectdefinitie zoeken we aansluiting bij de informatiestandaard eOverdracht en de NEN-norm.

Meer informatie over eOverdracht