Campagne ‘Veilige Huisartsenzorg’ gaat van start in Oost-Brabant

In de weken van 13 tot 28 mei vragen RZCC, HAP Oost-Brabant en Zorgconnect op de huisartsenposten in Oost-Brabant extra aandacht voor het gebruik van externe bronnen tijdens de diensten van huisartsen op de huisartsenpost. Tijdens deze campagne worden professionals en patiënten bewust gemaakt en actief aangesproken op het gebruik van informatie uit externe brondossiers.

Bewustzijn vergroten

Bij medisch handelen op de huisartsenpost wordt door de waarnemend arts nog weinig gebruik gemaakt van informatie uit externe bronnen, zoals huisarts waarnemingsgegevens, medicatiegegevens en ICA’s. Er is te weinig bewustzijn rondom de toegevoegde waarde van deze bronnen. Terwijl deze informatie, naast het verhaal van de patiënt zelf, een belangrijke bijdrage levert aan veilige zorg.

Het raadplegen van externe brondossiers (via het LSP), wanneer relevant, moet een normaal geaccepteerde werkwijze worden. Dit geldt zowel op de huisartsenpost, waar gegevens worden opgevraagd en ingezien wanneer relevant, als voor de eigen praktijk, waar de huisarts opt-ins verzameld en ook gegevens opvraagt wanneer relevant.

RZCC, Huisartsenpost Oost-Brabant en Zorgconnect willen zorgverleners en zorggebruikers in Oost-Brabant stimuleren veilig te werken. LSP wordt als middel ingezet om bovenstaande doelstelling te realiseren. Met name de huisartsen in Oost-Brabant gebruiken het LSP nauwelijks in hun dagelijkse werk. De bewustwording zal leiden tot positieve ervaringen en de situatie dat collega professionals bewust worden van elkaars LSP-gebruik en elkaar hierop aanspreken en stimuleren. Tegelijkertijd worden patiënten geactiveerd na te denken over het geven van opt-in en het raadplegen van het LSP door de behandelend arts.

Campagne

Veilig werken in Oost-Brabant zal door RZCC, HAP Oost-Brabant en Zorgconnect gestimuleerd worden. Hoe we dat doen?De komende twee weken zal er een campagne lopen op de huisartsenposten Den Bosch, Zaltbommel, Uden, Oss, Eindhoven, Geldrop en Helmond. Tijdens deze campagne worden professional en patiënt bewust gemaakt en actief aangesproken op het gebruik van informatie van externe bronnen, die kan worden verkregen via één muisklik. Na deze campagneweken wordt er telefonisch contact opgenomen met de huisartsen op de eigen huisartsenpraktijk om hen te helpen bij het aansluiten op LSP, het opt-in percentage te verhogen of het gebruik van LSP te optimaliseren.