Nieuws van de werkgroepen

Update 24 maart 2022

Kerngroep Architectuur
Om digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken wordt in de werkgroep Architectuur nagedacht over onderwerpen als het beschikbaar stellen van data tussen zorgverleners, FHIR-profielen, toestemmingen en het ontsluiten van data naar PGO. Om de capaciteit van IT-medewerkers en architecten optimaal te benutten, wordt een kernwerkgroep geformuleerd die bestaat uit een selecte groep die samen aan de slag gaat met de genoemde onderwerpen. De oplossingen en ontwerpen die voortkomen uit deze kerngroep worden getoetst bij alle deelnemers uit de regio. De kerngroep komt binnenkort voor de eerste keer bijeen, onder meer om de opdrachten en doelen te formuleren.

Werkgroep Proces en Implementatie
De eerste werkgroepbijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. De deelnemers kregen uitleg over Babyconnect, zodat iedereen met dezelfde kennis aan het project begint. Verder zijn de doelen van de werkgroep vastgesteld en is de groep van start gegaan om de gegevensset vast te stellen die onderling uitgewisseld gaat worden. Hierbij wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de landelijk ontwikkelde gegevensset van Nictiz.

Werkgroep Communicatie en voorlichting
De datumvoorstellen voor de eerste bijeenkomst zijn de deur uit, zodat ook deze werkgroep binnenkort van start kan.