RZCC

Leren van andere Babyconnectregio’s

In 9 regio’s werken regionale partnerschappen aan digitalisering van de geboortezorg. Babyconnect Brabant leert graag van de andere regio’s en we brengen ook graag onze kennis over. Dat gebeurt op verschillende manieren, in samenwerking met het landelijk programmabureau.

Projectleidersbijeenkomsten
Projectleiders van de werkgroepen Proces en Implementatie komen maandelijks bij elkaar. Andere regio’s zijn eerder gestart met Babyconnect. Toch blijkt de connectie met zorgverleners en het zorgproces landelijk nog pril te zijn. Babyconnect Brabant blijkt hier verder mee te zijn dan andere regio’s. Dat klinkt mooi en we delen graag landelijk onze ervaringen, maar realiseren ons dat we zelf af en toe ook nog ‘zoekende’ zijn op dit gebied. Alle zorgverleners in de werkgroep bedankt voor het meezoeken en jullie geduld!

Kennistafels outcomedoelen
Tijdens deze sessies hebben projectleiders gekeken naar de haalbaarheid van de gestelde outcomedoelen binnen de subsidie voor Babyconnect en naar op welke manier deze doelen getoetst moeten worden. Het landelijk programmabureau neemt de feedback mee in de gesprekken met het ministerie van VWS. Verder werkt het programmabureau aan een handboek toetsingscriteria en een monitor waarbij de voortgang makkelijk inzichtelijk gemaakt kan worden.

Kennistafels Mitz en Nuts
Op 20 april hebben technische projectleiders, architecten en informatiespecialisten de landelijke initiatieven voor technische ontwikkelingen besproken. Mitz en Nuts, twee technische mogelijkheden om digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken, zijn twee van de ontwikkelingen die besproken zijn. Inhoudsdeskundigen van Mitz en Nuts hebben toegelicht hoe de gegevensuitwisseling verloopt, wat de verschillen zijn en hoe de toestemming voor het inzien van gegevens is voorzien.

Versnellingsopdrachten
Het landelijk programmabureau heeft de regio’s elk een andere ‘versnellingsopdracht’ gegeven, waarvan de andere regio’s kunnen profiteren. Babyconnect Brabant heeft als opdracht opzet van trainingen. Dit gaat overigens niet ten koste van de subsidie van Babyconnect Brabant, maar wordt apart landelijk vergoed.

Digitaal platform
De beschikbare kennis wordt zo veel mogelijk gebundeld op een door het landelijk programmabureau gecreëerd digitaal platform.