RZCC

Regionaal applicatielandschap

De werkgroep Regio-architectuur brengt het regionaal applicatielandschap in beeld. Het gaat daarbij om applicaties waaruit en/of waarmee zorggegevens worden uitgewisseld of beschikbaar worden gesteld buiten de muren van de zorginstelling. Het wordt een handig overzicht van de gebruikte applicaties per functionaliteit per organisatie. Dit regionaal applicatielandschap helpt onder meer bij:

 • de voorbereidingen op het IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling
 • het maken van goede keuzes voor het toekomstige applicatielandschap
 • inzicht krijgen waar bijvoorbeeld eenvoudig één-op-één-uitwisselingen kunnen plaatsvinden
 • het vergelijken van de eigen organisatie met andere organisaties
 • samenwerking: je kunt elkaar opzoeken voor inrichtingsvragen, het uitwisselen van ervaringen en dergelijke

In het bestand zijn de applicaties gecategoriseerd op basis van de volgende uitwisselconcepten:

 1. Verwijzen/overdracht
 2. Consult/advies
 3. Ad hoc dossier opvragen
 4. Uitbesteed onderzoek/behandeling
 5. Ketenzorg/netwerkzorg
 6. Patiëntparticipatie
 7. Dossier

Het uitgangspunt hierbij zijn de 5 uitwisselconcepten van het Twiin Afsprakenstelsel, aangevuld met patiëntparticipatie (component uit het ZIRA-model van Nictiz) en het primaire zorginformatiesysteem, de EPD’s, ECD’s, HISsen en dergelijke.

Actueel overzicht
Het overzicht van het regionaal applicatielandschap heeft de grootste meerwaarde als alle participanten het zo volledig en juist mogelijk invullen. De werkgroepleden zijn er al mee aan de slag gegaan. De participanten die niet aan de werkgroep deelnemen worden hiervoor benaderd. Daarna vragen we alle participanten twee keer per jaar om het overzicht te herzien, zodat het actueel blijft.

Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met onze informatiemanagers Hans Nuismer en Mariska Albers.