RZCC

Spoedzorg Helmond en de Peel

Doel project: digitale uitwisseling van medicatiegegevens in de spoedzorg.

Rol RZCC: voor dit project is een roadmap opgesteld om te komen tot de uitwisseling van medicatiegegevens in de spoedzorgketen. Om daarmee te zorgen voor een versnelling om de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats te krijgen. Naast een vergezicht bevat de roadmap activiteiten per organisatie, waarmee in 2022 gestart zal worden.

Looptijd project: januari tot en met december 2022.

Terug naar Projectenportfolio.