RZCC

Twiin

Het CIO-platform heeft ons gevraagd een Gekwalificeerd Twiin Knooppunt (GTK) te vormen. We zoeken uit wat dit precies betekent als RSO. Daarnaast sluiten we aan bij GUTZ om gezamenlijk passende toekomstige stappen te zetten in de uitwisseling van beelden.

Terug naar Landelijke ontwikkelingen.