Landelijke ontwikkelingen

RZCC volgt de landelijke ontwikkelingen op de voet en heeft intensief contact met de andere Regionale SamenwerkingsOrganisaties (RSO’s), VZVZ en Nictiz. In samenspraak met het CIO-platform adviseert het RZCC de Participantenraad over deze landelijke ontwikkelingen. We bouwen hierbij voort op het voorstel voor een regionale referentiearchitectuur die het CIO-platform in het najaar van 2021 heeft opgeleverd.

Ontwikkelingen waarbij we betrokken zijn of die we nauw volgen:

Om zicht te houden op de ontwikkelingen, sluiten we aan bij de volgende werkgroepen en overleggen:

  • MedicatieMaandag
  • RSO-dagen van RSO Nederland
  • Landelijke werkgroepen: PGO-coalitie, E-overdracht
  • Informatieberaad RSO Nederland
  • Netwerkdagen en informatiebijeenkomsten van VZVZ

Terug naar de beginpagina van het jaarplan.