RZCC

Dienstverlening

zorgmail

In 2022 voert het RZCC de ‘gebruikelijke’ diensten uit voor Zorgmail, zoals telefonische helpdesk voor de eerste- en tweedelijn en escalatie bij klachten. Daarnaast focussen we ons in 2022 op: 

  • het automatiseren van de eerstelijn 
  • analyseren van het proces van de tweedelijn en waar mogelijk de automatisering hiervan 
  • onderzoeken of facturen automatisch geïnd kunnen worden 
  • afronding van SLA en DAP 

Het RZCC staat tussen de regio en Enovation, maar handelt altijd vanuit de regio.  

zorgdomein

Het RZCC voert voor de regio het contractbeheer met leverancier ZorgDomein. Ook faciliteren we het zorgverwijzingsoverleg tussen ZorgDomein-gebruikers in de regio.

Landelijk schakelpunt (LSP)

Als regiopartner voor het LSP werkt het RZCC aan projecten die op verzoek van de regio ontstaan, werken we samen met de regionale programma’s Precies! en PerfectSamen en vervullen we een coördinerende rol voor de regio.

We voeren ketentesten uit, sluiten zorgaanbieders aan op het LSP, optimaliseren het gebruik van het LSP en zijn verantwoordelijk voor convenantbeheer en regiobeheer.

De maand mei wordt LSP-maand bij het RZCC. Tijdens deze maand geven we op verschillende manieren uitleg over het LSP in het algemeen en het vragen en vastleggen van toestemmingen in het bijzonder. Omdat huisartsen bijvoorbeeld al verder zijn met het LSP dat VVT-instellingen, stemmen we de content af op de behoefte van de zorgaanbieders.

Terug naar de beginpagina van het jaarplan.