Landelijke samenwerking

Het RZCC stimuleert regionale samenwerking tussen zorgverleners in Zuidoost Brabant. Dit gebeurt in meerdere regio’s in Nederland.

In verschillende regio’s in Nederland werken zorgaanbieders samen om (elektronische) informatie-uitwisseling en communicatie te bevorderen. Zij worden daarbij ondersteund door een Regionale Samenwerkings Organisatie (RSO) zoals RZCC. De RSO’s in Nederland werken al jaren samen; ze delen kennis, werken samen aan overkoepelende thema’s en trekken, waar nodig, samen op. In 2016 is daarom RSO Nederland opgericht. Met deze nationale vereniging wil RSO Nederland die samenwerking versterken en alle achterbannen nog beter vertegenwoordigen, met name binnen andere landelijke koepels zoals de LHV.