Informatieoverdracht in de keten

De behoefte aan zorgcommunicatie ontstaat vaak doordat een patiënt van de ene zorgverlener naar de andere zorgverlener gaat: een verwijzing of een overdracht zorgt ervoor dat informatie dient te worden gedeeld. Bij het optimaliseren van deze communicatie hebben we te maken met een verzendende en een ontvangende partij en natuurlijk met de patiënt in het midden. In een ideale wereld geeft de specialist bij de huisarts aan welke gegevens hij nodig heeft voor de behandeling van de patiënt en levert de huisarts deze gegevens tijdig en compleet aan.

Echter, in de dagelijkse praktijk is het op dat moment aan de huisarts om te bepalen welke informatie naar de specialist wordt gestuurd. Vaak stuurt de huisarts zo veel mogelijk informatie mee om de specialist optimaal te informeren en ondersteunen. De specialist krijgt dan helaas een berg aan informatie, wat inefficiënt en tijdrovend werkt: de specialist heeft namelijk per patiënt slechts een aantal minuten wat hij per consult kan besteden.