Veilig mailen

Een zoekgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gehackte laptop of een e-mail die via een verkeerde mailinglijst wordt verzonden; een datalek doet zich regelmatig voor. Het verloren gaan of onrechtmatig gebruiken van persoonsgegevens is een veelbesproken onderwerp in het maatschappelijk debat.

Sinds 1 januari 2016 verplicht de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zorgorganisaties om datalekken waar mogelijk te voorkomen en passende maatregelen te nemen wanneer het zich toch voordoet. Het mogelijke gevolg van een datalek is daarmee niet alleen imagoschade, maar ook de boetes kunnen enorm oplopen.

Het RZCC heeft in 2016 verschillende veilige mailoplossingen met elkaar vergeleken, zodat zorgorganisaties in de regio een goede keuze kunnen maken voor een veilige maildienst. Hierbij is de vraag gesteld in welke mate deze diensten actief ondersteunen bij de reductie van de kans op datalekken. Vanwege de risico’s die optreden bij het gebruik van e-mail, worden in deze vergelijking zowel eisen gesteld aan de gebruiker als aan de techniek/infrastructuur. Het RZCC vergelijkt de diensten KPN Secure Mail (‘KPN E-zorg’), HPE SecureMail (‘Voltage’), Sophos SPX en ZIVVER en weegt de voor- en nadelen van deze diensten tegen elkaar af. De leveranciers van de veilige maildiensten hebben de vergelijking ingezien en hun reviews zijn meegenomen in het rapport.

Het rapport is hier te downloaden.

Met de wetenschap dat de individuele afweging/ best passende oplossing per afzonderlijke organisatie kan verschillen, is ZIVVER momenteel een geschikte keuze voor een veilige e-mail-dienst. Deze dienst geeft, in deze analyse, de meest complete bescherming tegen datalekken op basis van de diverse casussen en is voor uiteenlopende doelgroepen (zorgverleners onderling, externen en de cliënt/patiënt) het meest gebruiksvriendelijk.

Let op: na het lezen van de vergelijking heeft Vanad Enovation besloten niet in deze rapportage opgenomen te willen worden. Voor meer informatie over de diensten van Vanad Enovation, kunt u zich wenden tot hen.