RZCC

Stackr en het MedMij-label

Stackr werkt volgens het MedMij-afsprakenstelsel en heeft als Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) het MedMij-label. MedMij is de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgprofessionals en zorggebruikers. Deze uitwisseling vindt plaats via een PGO, een Persoonlijke GezondheidsOmgeving. Hiermee kunnen patiënten hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Om dit mogelijk te maken vervult Stackr de rol van DVZA voor zorgverleners.