Huisartsen geven belangrijke input voor verbeteringen bij LSP-uitwisseling

RZCC voert sinds 2017 in opdracht van VZVZ LSP-ketentesten uit bij de verschillende huisartsensystemen (HISen) en huisartsenpostsystemen (HAPISen). Met deze ketentesten wordt de uitwisseling met het LSP getoetst. Bij verschillende huisartsenpraktijken en apotheken worden testdossiers ingevoerd, die vervolgens opgevraagd worden via het…

RSO’s in Nederland geven Manifest uit voor versnelling proces van medische gegevensuitwisseling

In reactie op de brief van minister Bruins heeft RSO Nederland vandaag 13-2-2019 een presentatie gegeven in het kader van de prioritaire zorgprocessen aan VWS en toehoorders. Ondanks alle inspanningen gaat de ontwikkeling naar digitale samenwerking tussen zorgaanbieders onderling en met de zorgconsument te langzaam. Hoe…

Jeroen Bosch Ziekenhuis start met digitaal voorschrijven medicatierecepten

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch gaat vanaf februari digitaal medicatie voorschriften verzenden via het Landelijk SchakelPunt (LSP) van de tweede naar de eerste lijn. Het ziekenhuis volgt hierin het voorbeeld van de regio Zuidoost-Brabant, waar het Máxima Medisch Centrum en Elkerliek…

Informatieberaad Zorg: MedMij is dé manier voor elektronische gegevensuitwisseling met PGO’s

Het MedMij Afsprakenstelsel is door het Informatieberaad Zorg opgenomen in de basisinfrastructuur zorg. Daarmee geven alle aan het Informatieberaad deelnemende partijen aan dat MedMij dé manier is voor elektronische gegevensuitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen. Het Informatieberaad Zorg, een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers in…